FNCD-650电缆测试高压信号发生器
    发布时间: 2021-12-30 19:03    

用途
对故障电缆施加脉冲高压使故障复现,用于故障测距和定点.

特性和指标
便携性∶高档高防护便携机箱,配置拉杆和机轮.
安全性:一体化设计,电容内置,无高压外露,断电自动放电.
放电方式:手动、周期、直流.
系列化:
            CD650-A30-4 : 0-32kV, 4uF电容,储能 2000J
            CD650-A30-2:  0-32kV,2uF电容,储能1000J
            CD650-A10-10:0-10kV,10uF电容,储能500J
电源:AC220V,50Hz
体积:500×280×450mm,质量:18kg